Darčeky pre každého

KONTAKTUJTE NÁS

+421 915 444 219

REKLAMÁCIE

– Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho (t.j.e-shopewww.smileshop.sk kalebo v kamennej predajni)
– Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis závady. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.
– Reklamovaný tovar musí byť kompletný a s príslušenstvom.
– Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Pokiaľ však bude reklamácia neoprávnená, predávajúci bude kupujúcemu účtovať poplatok za neoprávnenú reklamáciu vo výške 5,00 Eur a prepravné náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru kupujúcemu.
– Reklamáciu vyriešime čo najkratšom čase cca 7-15 dní od prevzatia reklamovaného tovaru.
– Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vyriešenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je nutné zaslať na opravu výrobcovi. Doba sa predlžuje o dobu nevyhnutnú na prepravu a opravu u výrobcu.
– Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.
– Reklamácie sú vybavované v súlade s Obchodným zákonníkom SR.